עברית
haneen
وقت الإضافة:

مقدمة

נ ה

النص

מ נ מ נ מ נ מ נ מ נ מ מ מ מ מ מ מ מ מ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ מ מ מ מ מ מ מ מ מ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ נ מנ מנ מנ מנ מנ מנ מנ נמ נמ נמ נמ נמ נמ נמ ימ ימ ימ ימ ימ ימ ימ ימ ענ ענ ... إظهار النص كاملا