עברית
haneen
3
وقت الإضافة:

مقدمة

ק ר א

النص

ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק ק כר כר כר כר כר כר כר כר כר כר גק גק גק גק גק גק גק גק גק גק רכ רכ רכ רכ ר... إظهار النص كاملا