עברית
haneen
10
وقت الإضافة:

مقدمة

ו ן ם פ

النص

ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ ון ום ופ ון ום ופ ון ו... إظهار النص كاملا