עברית
haneen
6
وقت الإضافة:

مقدمة

טי אע

النص

ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט ט י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י א א א א א א א א א א א א א א א א ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע ע יט יט יט יט יט יט יט יט יט ... إظهار النص كاملا