עברית
haneen
5
وقت الإضافة:

مقدمة

כ ג ד ש

النص

כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ש ש ש ש ש ש ש ש ש