עברית
haneen
17
وقت الإضافة:

مقدمة

י

النص

חלךף ףךלח חלךף חלךף כגדש שדגכ כגדש שדגכ יע יע יע יע יע יע יע יע יע חכ חכ חכ חכ חכ חכ חכ לג לג לג גל גל גל גל גל ךד ךד ךד ךד ךד ךד ךד ףש ףש ףש ףש ףש ףש